Bible kralická - Ř 12,10

Ř 12,10 Láskou bratrskou jedni k druhým nakloněni jsouce, uctivostí se vespolek předcházejte,