Bible kralická - Pl 5,18

Pl 5,18 Pro horu Sion, že zpuštěna jest; lišky chodí po ní.