Bible kralická - Nu 6,24-26

Nu 6,24 Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe.
Nu 6,25 Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě.
Nu 6,26 Obratiž Hospodin tvář svou k tobě,a dejž tobě pokoj.