Bible kralická - Nu 6,13; 10,20

Nu 6,13 Tento pak jest zákon nazareův: V ten den, když se vyplní čas nazarejství jeho, přijde ke dveřím stánku úmluvy.
Nu 10,20 A nad vojskem pokolení synů Gád Eliazaf, syn Duelův.