Bible kralická - Mt 9,37n; L 10,2

Mt 9,37 Tedy dí učedlníkům svým: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo.
Mt 9,38 Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.
L 10,2 A pravil jim: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.