Bible kralická - Mt 6,12a; L 11,4a

Mt 6,12 A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim.
L 11,4 I odpusť nám hříchy naše, nebo i my odpouštíme všelikému vinníku našemu. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.