Bible kralická - Mt 22,39n

Mt 22,39 Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
Mt 22,40 Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci.