Bible kralická - Mt 15,3

Mt 15,3 A on odpovídaje, řekl jim: Pročež i vy přestupujete přikázání Boží pro ustanovení vaše?