Bible kralická - Mt 15,26

Mt 15,26 On pak odpověděv, řekl: Není slušné vzíti chléb synů a vrci štěňatům.