Bible kralická - Mt 10,40

Mt 10,40 Kdož vás přijímá, mneť přijímá; a kdo mne přijímá, přijímáť toho, kterýž mne poslal.