Bible kralická - Mk 8,15

Mk 8,15 Tedy přikazoval jim, řka: Vizte a pilně se šetřte kvasu farizejského a kvasu Herodesova.