Bible kralická - Mk 7,7

Mk 7,7 Ale nadarmoť mne ctí, učíce učení, kterážto nejsou než ustanovení lidská.