Bible kralická - Mk 12,9a

Mk 12,9 Což tedy učiní pán vinice? Přijde, a zatratí vinaře ty, a dá vinici jiným.