Bible kralická - Mal 3,6

Mal 3,6 Nebo já Hospodin neměním se, protož vy, synové Jákobovi, nevzali jste skončení.