Bible kralická - L 6,36

L 6,36 Protož buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest.