Bible kralická - L 22,39

L 22,39 A vyšed podle obyčeje svého, šel na horu Olivovou, a šli za ním i učedlníci jeho.