Bible kralická - L 15,4n

L 15,4 Kdyby někdo z vás měl sto ovec, a ztratil by jednu z nich, zdaliž by nenechal devadesáti devíti na poušti, a nešel k té, kteráž zahynula, až by i nalezl ji?
L 15,5 A nalezna, jistě by ji vložil na ramena svá s radostí.