Bible kralická - L 1,68

L 1,68 Požehnaný Pán Bůh Izraelský, že jest navštívil, a učinil vykoupení lidu svému,