Bible kralická - Ko 3,20.21

Ko 3,20 Dítky poslouchejte rodičů ve všem; nebo to jest dobře libé Pánu.
Ko 3,21 Otcové nepopouzejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufaly.