Bible kralická - Ko 2,11

Ko 2,11 V němžto i obřezáni jste obřezáním ne rukou učiněným, svlékše tělo hříchů v obřezání Kristovu,