Bible kralická - Jb 36,26

Jb 36,26 Nebo Bůh silný tak jest veliký, že ho nemůžeme poznati, počet let jeho jest nevystižitelný.