Bible kralická - J 3,20; 5,16

J 3,20 Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla, a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho.
J 5,16 A protož protivili se Židé Ježíšovi, a hledali ho zabíti, že to učinil v sobotu.