Bible kralická - Gn 49,17n

Gn 49,17 Budeť Dan jako had podlé cesty, jako had rohatý podlé stezky, štípaje kopyta koně, aby spadl jezdec jeho zpět.
Gn 49,18 Spasení tvého očekávám, ó Hospodine!