Bible kralická - Gn 22,10

Gn 22,10 I vztáhl Abraham ruku svou, a vzal meč, aby zabil syna svého.