Bible kralická - Ga 5,1.2

Ga 5,1 Protož v svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, stůjte a nezapletejtež se zase v jho služebnosti.
Ga 5,2 Aj, já Pavel pravím vám, že budete-li se obřezovati, Kristus vám nic neprospěje.