Bible kralická - Ga 4,4.5

Ga 4,4 Ale když přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého učiněného z ženy, učiněného pod Zákonem,
Ga 4,5 Aby ty, kteříž pod Zákonem byli, vykoupil, abychom právo synů přijali.