Bible kralická - Ex 29,38

Ex 29,38 A toto jest, což obětovati budeš na oltáři, beránky roční dva, na každý den ustavičně.