Bible kralická - Ex 20,2n

Ex 20,2 Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.
Ex 20,3 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.