Bible kralická - Ex 20,16

Ex 20,16 Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.