Bible kralická - Ex 15,18

Ex 15,18 Hospodin kralovati bude na věky věků.