Bible kralická - Ef 5,22.23.24

Ef 5,22 Ženy mužům svým poddány buďte jako Pánu.
Ef 5,23 Nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus jest hlava církve, a onť jest Spasitel těla.
Ef 5,24 A tak jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ať jsou poddány ve všem.