Bible kralická - Ef 4,6

Ef 4,6 Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.