Bible kralická - Ef 4,3-6

Ef 4,3 Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje.
Ef 4,4 Jedno jest tělo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné naději povolání vašeho.
Ef 4,5 Jeden Pán, jedna víra, jeden křest,
Ef 4,6 Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.