Bible kralická - Dt 9,8

Dt 9,8 Také i na Orébě popudili jste k hněvu Hospodina, a rozhněval se na vás Hospodin, aby vás shladil.