Bible kralická - Dt 6,4

Dt 6,4 Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.