Bible kralická - Dt 6,16

Dt 6,16 Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého, jako jste pokoušeli v Massah.