Bible kralická - Dt 5,20

Dt 5,20 Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.