Bible kralická - Zj 19,3

Zj 19,3 I řekli po druhé: Haleluiah. A dým její vstupoval na věky věků.