Bible kralická - Zj 18,18

Zj 18,18 A zkřiknou, vidouce dým zapálení jeho, řkouce: Které město bylo podobné tomuto velikému městu!