Bible kralická - Zj 14,12

Zj 14,12 Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy