Bible kralická - Sk 9,30

Sk 9,30 To zvěděvše bratří, dovedli ho do Cesaree, a poslali jej do Tarsu.