Bible kralická - Sk 7,56

Sk 7,56 I řekl: Aj, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího na pravici Boží.