Bible kralická - Sk 2,34

Sk 2,34 Neboť jest David nevstoupil v nebe, ale on praví: Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé,