Bible kralická - Sk 2,2n

Sk 2,2 I stal se rychle zvuk s nebe, jako přicházejícího větru prudkého, a naplnil všecken dům, kdež seděli.
Sk 2,3 I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýžto posadil se na každém z nich.