Bible kralická - Sk 17,1n

Sk 17,1 A prošedše město Amfipolim a Apollonii, přišli do Tessaloniky, kdež byla Židovská škola.
Sk 17,2 Tedy Pavel podle obyčeje svého všel k nim, a po tři soboty kázal jim z Písem,