Bible kralická - Sk 17,12

Sk 17,12 A tak mnozí z nich uvěřili, i Řecké ženy poctivé i mužů nemálo.