Bible kralická - Sk 13,2

Sk 13,2 A když oni služby Páně konali a postili se,jim Duch svatý: Oddělte mi Barnabáše a Saule k dílu, k kterémuž jsem jich povolal.