Bible kralická - Sk 20,30

Sk 20,30 A z vás samých povstanou muži, jenž budou mluviti převrácené věci, aby obrátili učedlníky po sobě.