Bible kralická - Rt 4,21

Rt 4,21 Salmon pak zplodil Bóza, Bóz pak zplodil Obéda;