Bible kralická - Rt 4,20

Rt 4,20 Aminadab pak zplodil Názona, Názon pak zplodil Salmona;